O Nas

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RAZEM powstała w czerwcu 2016 roku.

Misją Fundacji jest krzewienie wiedzy o ubezpieczeniach oraz dobrych praktyk i uczciwej konkurencji w zakresie będącym przedmiotem aktywności Fundacji. Celem Fundacji jest zwiększanie społecznej świadomości w zakresie szeroko rozumianych ubezpieczeń majątkowych, życiowych oraz funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.

Fundacja utworzyła w 2018r. Centrum Integracji Społecznej Razem w Chojnicach celem niesienia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Razem

ul. Malinowa 36, 89 – 600 Chojnice

KRS: 0000684018

NIP: 5552115471

REGON: 367614887